Gia sư Lớp 4 Toán Huyện Nghĩa Hưng Nam Định

Mã lớp: 37999

Lớp dạy: Lớp 4

Môn dạy: Toán

Địa chỉ: Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

Mức lương: 700,000đ

Số buổi: 3 buổi/tuần

Thời gian dạy: Dạy 120 phút/buổi, chọn các tối từ 17h30 - 19h30

Yêu cầu: Sinh Viên


Đăng ký làm gia sư
Gia sư nên điền đầy đủ thông tin để cơ hội nhận lớp được tốt hơn !

Cám ơn bạn đã gửi thông tin!

Có thể bạn quan tâm


Mã lớp:36007
Lớp dạy: --, Môn dạy: Anh văn giao tiếp
Địa chỉ: Huyện Trực Ninh - Nam Định
Mức lương:3,200,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử Nhân
Mã lớp:36017
Lớp dạy: Lớp 12, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Giao Thuỷ - Nam Định
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36027
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định
Mức lương:3,000,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Giáo Viên đứng lớp
Mã lớp:36037
Lớp dạy: --, Môn dạy: Tiếng Trung
Địa chỉ: Huyện Trực Ninh - Nam Định
Mức lương:1,800,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36047
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Trực Ninh - Nam Định
Mức lương:1,600,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Cử nhân sư phạm chuyên Toán
Mã lớp:36067
Lớp dạy: Lớp 12, Môn dạy: Hóa
Địa chỉ: Huyện Vụ Bản - Nam Định
Mức lương:1,200,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Sinh Viên ưu tiên nữ
Mã lớp:36070
Lớp dạy: Lớp 12, Môn dạy: Sinh
Địa chỉ: Thành phố Nam Định - Nam Định
Mức lương:1,800,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Cử nhân sư phạm
Mã lớp:36071
Lớp dạy: Lớp 4, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Giao Thuỷ - Nam Định
Mức lương:1,600,000 đồng/tháng
Số buổi:4 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36072
Lớp dạy: Lớp 6, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định
Mức lương:400,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36073
Lớp dạy: --, Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa chỉ: Huyện Vụ Bản - Nam Định
Mức lương:3,000,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Cử Nhân Đứng tuổi
Mã lớp:36074
Lớp dạy: Lớp 6, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Giao Thuỷ - Nam Định
Mức lương:1,200,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên Giỏi
Mã lớp:36075
Lớp dạy: Lớp 8, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Thành phố Nam Định - Nam Định
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Giáo Viên Đứng lớp.
Mã lớp:36076
Lớp dạy: Lớp 8, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Vụ Bản - Nam Định
Mức lương:800,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Sinh Viên
Mã lớp:36077
Lớp dạy: Lớp 8, Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Huyện Vụ Bản - Nam Định
Mức lương:400,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Sinh Viên
Mã lớp:36078
Lớp dạy: Lớp 8, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Xuân Trường - Nam Định
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Giáo Viên Đứng lớp.
Mã lớp:36079
Lớp dạy: Lớp 8, Môn dạy: Lý
Địa chỉ: Huyện Vụ Bản - Nam Định
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Giáo Viên Đứng lớp.
Mã lớp:36087
Lớp dạy: --, Môn dạy: --
Địa chỉ: Huyện Trực Ninh - Nam Định
Mức lương:4,000,000 đồng/tháng
Số buổi:5 buổi/tuần
Yêu cầu: Sinh Viên
Mã lớp:36097
Lớp dạy: Lớp 12, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Trực Ninh - Nam Định
Mức lương:2,400,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Giáo Viên
Mã lớp:36107
Lớp dạy: Lớp 7, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Giao Thuỷ - Nam Định
Mức lương:2,000,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Cử Nhân
Mã lớp:36117
Lớp dạy: Lớp 11, Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Huyện ý Yên - Nam Định
Mức lương:1,600,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Sinh Viên